ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

#NO ชื่อผู้เข้าใช้งาน IP เวลา
1 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 223.255.229.4 2018-04-10 14:40:39
2 เจ้าหน้าที่สารบรรณ 85.114.124.172 2018-02-26 14:57:21
3 เจ้าหน้าที่สารบรรณ 85.114.124.172 2018-02-26 14:56:35
4 เจ้าหน้าที่สารบรรณ 85.114.124.172 2018-02-26 14:56:35
5 เจ้าหน้าที่สารบรรณ 85.114.124.172 2018-02-26 14:50:29
6 งานบริการวิชาการ 10.4.4.42 2017-02-28 09:45:22
7 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.6 2017-02-24 16:46:27
8 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.41 2017-02-23 10:21:20
9 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.6 2017-02-23 09:55:02
10 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.6 2017-02-21 11:14:34
11 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.50 2017-02-20 13:34:24
12 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.145 2017-02-20 13:18:16
13 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.97 2017-02-10 09:18:48
14 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.35 2017-02-09 09:47:04
15 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.70 2017-02-08 16:45:59
16 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.130 2017-02-08 09:03:12
17 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-02-07 08:58:38
18 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-02-06 16:57:57
19 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-02-06 16:09:56
20 ผู้ดูแลระบบ 223.206.246.221 2017-02-06 15:33:04
21 ผู้ดูแลระบบ 223.206.246.221 2017-02-06 11:25:29
22 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.35 2017-02-01 16:34:38
23 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.35 2017-02-01 11:03:49
24 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-30 08:58:13
25 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-27 08:47:47
26 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2017-01-26 13:57:06
27 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2017-01-25 11:35:03
28 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2017-01-25 09:43:27
29 ผู้ดูแลระบบ 10.4.5.25 2017-01-20 15:49:51
30 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-20 13:35:29
31 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-19 10:01:32
32 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.2 2017-01-18 15:56:39
33 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-18 13:43:55
34 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-10 13:30:36
35 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-09 14:27:53
36 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.28 2017-01-06 14:44:50
37 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.3 2017-01-05 15:20:16
38 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 16:30:38
39 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 14:51:52
40 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 09:53:53
41 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 09:15:29
42 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-26 12:41:55
43 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-26 11:21:48
44 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-26 09:43:03
45 ผู้ดูแลระบบ 10.1.99.50 2016-12-23 17:50:36
46 ผู้ดูแลระบบ 10.1.99.50 2016-12-23 17:48:50
47 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 16:46:26
48 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 15:43:40
49 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 15:33:50
50 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 15:03:06
51 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.77 2016-12-23 08:51:46
52 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-21 09:28:45
53 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-20 10:37:06
54 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.23 2016-12-19 13:23:37
55 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-16 18:00:45
56 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-16 15:33:58
57 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-16 15:04:42
58 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-16 15:03:26
59 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.101 2016-12-15 11:36:00
60 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-15 09:34:07
61 ผู้ดูแลระบบ 223.204.9.221 2016-12-12 20:09:30
62 ผู้ดูแลระบบ 223.204.9.221 2016-12-12 20:07:25
63 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.37 2016-12-09 15:52:51
64 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.49 2016-12-09 15:38:45
65 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.90 2016-12-08 13:35:27
66 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.90 2016-12-08 11:35:35
67 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.90 2016-12-08 11:32:47
68 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.49 2016-12-07 10:24:46
69 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 10.4.4.38 2016-12-07 09:19:00
70 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 10.4.4.38 2016-12-07 09:18:22
71 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-11-25 09:40:51
72 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.190 2016-11-24 10:17:16
73 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.49 2016-11-22 13:38:23
74 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-18 13:37:59
75 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.183 2016-11-16 13:57:47
76 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-14 15:06:57
77 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-13 16:43:32
78 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-11 14:24:59
79 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-11 08:55:30
80 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-10 14:02:50
81 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-10 10:54:38
82 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-10 10:44:51
83 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-10 10:42:54
84 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-10 10:42:01
85 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-10 10:35:28
86 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-09 08:59:23
87 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-08 08:53:21
88 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-07 08:58:58
89 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-04 13:10:21
90 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-03 15:20:17
91 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-03 15:13:01
92 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-03 14:27:06
93 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.30 2016-10-26 09:23:37
94 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 51.36.157.230 2016-10-24 05:53:40
95 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.72 2016-10-22 12:52:51
96 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.48 2016-10-18 11:01:21
97 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-14 11:16:24
98 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.72 2016-10-14 09:39:24
99 ผู้ดูแลระบบ 223.205.129.94 2016-10-14 01:41:37
100 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-13 14:47:07
101 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-13 11:40:31
102 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-13 10:55:31
103 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.72 2016-10-13 10:09:41
104 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-10-04 11:49:49
105 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.72 2016-10-03 10:53:05
106 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.28 2016-09-28 15:12:51
107 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.28 2016-09-28 11:18:40
108 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 16:12:37
109 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 16:09:35
110 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 11:25:07
111 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 11:24:02
112 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 11:21:08
113 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-23 14:42:53
114 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 15:52:38
115 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 15:49:58
116 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 12:19:55
117 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 11:34:49
118 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.24 2016-09-21 15:45:59
119 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-21 14:26:41
120 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-20 10:59:03
121 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.102 2016-09-18 10:36:20
122 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-16 10:12:14
123 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-16 09:05:47
124 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-16 09:02:50
125 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-14 12:44:40
126 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2016-09-14 10:15:10
127 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-10 13:54:13
128 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-09 17:52:23
129 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-09 09:24:34
130 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 15:44:41
131 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 13:40:27
132 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 13:39:49
133 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 10:41:52
134 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 10:33:01