ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

#NO ชื่อผู้เข้าใช้งาน IP เวลา
1 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.92 2017-06-23 16:24:04
2 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.5 2017-06-20 07:53:47
3 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.137 2017-06-16 13:43:01
4 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.137 2017-06-16 09:21:38
5 งานบริการวิชาการ 10.4.4.137 2017-06-14 15:26:18
6 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.137 2017-06-14 11:27:48
7 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.137 2017-06-12 16:44:02
8 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.179 2017-05-30 10:48:33
9 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.179 2017-05-30 09:26:46
10 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.137 2017-05-24 16:06:31
11 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.22 2017-05-24 15:26:14
12 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.22 2017-05-23 08:32:24
13 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.22 2017-05-23 08:26:41
14 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.22 2017-05-22 17:48:19
15 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.22 2017-05-18 14:36:22
16 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.22 2017-05-18 09:11:58
17 ผู้ดูแลระบบ 10.160.52.241 2017-05-12 18:48:40
18 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.137 2017-05-11 10:36:53
19 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.22 2017-05-08 08:55:22
20 ผู้ดูแลระบบ 10.160.54.164 2017-05-03 17:50:23
21 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2017-05-03 17:37:29
22 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.137 2017-05-02 16:25:31
23 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.23 2017-05-02 11:18:47
24 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.64 2017-05-02 10:28:41
25 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.59 2017-05-01 16:13:47
26 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.23 2017-05-01 15:54:10
27 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.59 2017-05-01 10:33:29
28 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.23 2017-04-29 11:43:50
29 ผู้ดูแลระบบ 223.206.235.86 2017-04-29 00:04:47
30 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.137 2017-04-28 08:28:27
31 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.224 2017-04-27 10:40:37
32 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.23 2017-04-26 09:23:20
33 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.23 2017-04-22 13:11:12
34 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.164 2017-04-19 13:18:53
35 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.23 2017-04-19 08:53:05
36 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.59 2017-04-12 11:55:40
37 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.91 2017-04-11 14:49:19
38 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.121 2017-04-10 10:01:23
39 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.91 2017-04-07 11:05:06
40 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.91 2017-04-05 16:16:20
41 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.164 2017-04-05 09:44:28
42 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.7 2017-04-03 16:41:09
43 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.7 2017-04-03 16:16:05
44 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.4 2017-03-31 09:22:53
45 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-29 11:29:08
46 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.4 2017-03-29 10:37:43
47 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.144 2017-03-24 17:51:17
48 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-22 17:09:30
49 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-22 17:06:09
50 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.18 2017-03-22 09:51:57
51 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.221 2017-03-22 09:15:21
52 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-21 17:16:53
53 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-20 15:45:29
54 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-20 15:44:05
55 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-17 10:46:50
56 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.29 2017-03-16 13:14:28
57 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.29 2017-03-16 08:42:23
58 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-15 08:37:30
59 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.29 2017-03-14 13:22:17
60 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.29 2017-03-10 15:08:46
61 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.29 2017-03-06 13:37:33
62 นักประชาสัมพันธ์ 171.99.24.168 2017-03-05 11:30:02
63 งานบริการวิชาการ 10.4.4.42 2017-02-28 09:45:22
64 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.6 2017-02-24 16:46:27
65 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.41 2017-02-23 10:21:20
66 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.6 2017-02-23 09:55:02
67 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.6 2017-02-21 11:14:34
68 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.50 2017-02-20 13:34:24
69 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.145 2017-02-20 13:18:16
70 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.97 2017-02-10 09:18:48
71 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.35 2017-02-09 09:47:04
72 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.70 2017-02-08 16:45:59
73 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.130 2017-02-08 09:03:12
74 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-02-07 08:58:38
75 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-02-06 16:57:57
76 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-02-06 16:09:56
77 ผู้ดูแลระบบ 223.206.246.221 2017-02-06 15:33:04
78 ผู้ดูแลระบบ 223.206.246.221 2017-02-06 11:25:29
79 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.35 2017-02-01 16:34:38
80 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.35 2017-02-01 11:03:49
81 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-30 08:58:13
82 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-27 08:47:47
83 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2017-01-26 13:57:06
84 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2017-01-25 11:35:03
85 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2017-01-25 09:43:27
86 ผู้ดูแลระบบ 10.4.5.25 2017-01-20 15:49:51
87 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-20 13:35:29
88 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-19 10:01:32
89 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.2 2017-01-18 15:56:39
90 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-18 13:43:55
91 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-10 13:30:36
92 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-09 14:27:53
93 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.28 2017-01-06 14:44:50
94 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.3 2017-01-05 15:20:16
95 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 16:30:38
96 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 14:51:52
97 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 09:53:53
98 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 09:15:29
99 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-26 12:41:55
100 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-26 11:21:48
101 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-26 09:43:03
102 ผู้ดูแลระบบ 10.1.99.50 2016-12-23 17:50:36
103 ผู้ดูแลระบบ 10.1.99.50 2016-12-23 17:48:50
104 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 16:46:26
105 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 15:43:40
106 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 15:33:50
107 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 15:03:06
108 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.77 2016-12-23 08:51:46
109 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-21 09:28:45
110 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-20 10:37:06
111 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.23 2016-12-19 13:23:37
112 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-16 18:00:45
113 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-16 15:33:58
114 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-16 15:04:42
115 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-16 15:03:26
116 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.101 2016-12-15 11:36:00
117 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-15 09:34:07
118 ผู้ดูแลระบบ 223.204.9.221 2016-12-12 20:09:30
119 ผู้ดูแลระบบ 223.204.9.221 2016-12-12 20:07:25
120 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.37 2016-12-09 15:52:51
121 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.49 2016-12-09 15:38:45
122 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.90 2016-12-08 13:35:27
123 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.90 2016-12-08 11:35:35
124 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.90 2016-12-08 11:32:47
125 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.49 2016-12-07 10:24:46
126 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 10.4.4.38 2016-12-07 09:19:00
127 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 10.4.4.38 2016-12-07 09:18:22
128 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-11-25 09:40:51
129 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.190 2016-11-24 10:17:16
130 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.49 2016-11-22 13:38:23
131 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-18 13:37:59
132 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.183 2016-11-16 13:57:47
133 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-14 15:06:57
134 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-13 16:43:32
135 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-11 14:24:59
136 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-11 08:55:30
137 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-10 14:02:50
138 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-10 10:54:38
139 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-10 10:44:51
140 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-10 10:42:54
141 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-10 10:42:01
142 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-10 10:35:28
143 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-09 08:59:23
144 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-08 08:53:21
145 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-07 08:58:58
146 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-04 13:10:21
147 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-03 15:20:17
148 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-03 15:13:01
149 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-03 14:27:06
150 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.30 2016-10-26 09:23:37
151 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 51.36.157.230 2016-10-24 05:53:40
152 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.72 2016-10-22 12:52:51
153 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.48 2016-10-18 11:01:21
154 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-14 11:16:24
155 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.72 2016-10-14 09:39:24
156 ผู้ดูแลระบบ 223.205.129.94 2016-10-14 01:41:37
157 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-13 14:47:07
158 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-13 11:40:31
159 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-13 10:55:31
160 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.72 2016-10-13 10:09:41
161 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-10-04 11:49:49
162 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.72 2016-10-03 10:53:05
163 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.28 2016-09-28 15:12:51
164 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.28 2016-09-28 11:18:40
165 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 16:12:37
166 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 16:09:35
167 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 11:25:07
168 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 11:24:02
169 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 11:21:08
170 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-23 14:42:53
171 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 15:52:38
172 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 15:49:58
173 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 12:19:55
174 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 11:34:49
175 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.24 2016-09-21 15:45:59
176 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-21 14:26:41
177 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-20 10:59:03
178 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.102 2016-09-18 10:36:20
179 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-16 10:12:14
180 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-16 09:05:47
181 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-16 09:02:50
182 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-14 12:44:40
183 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2016-09-14 10:15:10
184 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-10 13:54:13
185 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-09 17:52:23
186 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-09 09:24:34
187 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 15:44:41
188 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 13:40:27
189 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 13:39:49
190 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 10:41:52
191 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 10:33:01