ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

#NO ชื่อผู้เข้าใช้งาน IP เวลา
1 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.137 2017-05-24 16:06:31
2 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.22 2017-05-24 15:26:14
3 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.22 2017-05-23 08:32:24
4 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.22 2017-05-23 08:26:41
5 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.22 2017-05-22 17:48:19
6 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.22 2017-05-18 14:36:22
7 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.22 2017-05-18 09:11:58
8 ผู้ดูแลระบบ 10.160.52.241 2017-05-12 18:48:40
9 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.137 2017-05-11 10:36:53
10 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.22 2017-05-08 08:55:22
11 ผู้ดูแลระบบ 10.160.54.164 2017-05-03 17:50:23
12 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2017-05-03 17:37:29
13 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.137 2017-05-02 16:25:31
14 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.23 2017-05-02 11:18:47
15 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.64 2017-05-02 10:28:41
16 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.59 2017-05-01 16:13:47
17 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.23 2017-05-01 15:54:10
18 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.59 2017-05-01 10:33:29
19 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.23 2017-04-29 11:43:50
20 ผู้ดูแลระบบ 223.206.235.86 2017-04-29 00:04:47
21 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.137 2017-04-28 08:28:27
22 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.224 2017-04-27 10:40:37
23 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.23 2017-04-26 09:23:20
24 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.23 2017-04-22 13:11:12
25 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.164 2017-04-19 13:18:53
26 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.23 2017-04-19 08:53:05
27 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.59 2017-04-12 11:55:40
28 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.91 2017-04-11 14:49:19
29 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.121 2017-04-10 10:01:23
30 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.91 2017-04-07 11:05:06
31 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.91 2017-04-05 16:16:20
32 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.164 2017-04-05 09:44:28
33 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.7 2017-04-03 16:41:09
34 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.7 2017-04-03 16:16:05
35 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.4 2017-03-31 09:22:53
36 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-29 11:29:08
37 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.4 2017-03-29 10:37:43
38 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.144 2017-03-24 17:51:17
39 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-22 17:09:30
40 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-22 17:06:09
41 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.18 2017-03-22 09:51:57
42 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.221 2017-03-22 09:15:21
43 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-21 17:16:53
44 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-20 15:45:29
45 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-20 15:44:05
46 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-17 10:46:50
47 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.29 2017-03-16 13:14:28
48 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.29 2017-03-16 08:42:23
49 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.73 2017-03-15 08:37:30
50 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.29 2017-03-14 13:22:17
51 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.29 2017-03-10 15:08:46
52 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.29 2017-03-06 13:37:33
53 นักประชาสัมพันธ์ 171.99.24.168 2017-03-05 11:30:02
54 งานบริการวิชาการ 10.4.4.42 2017-02-28 09:45:22
55 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.6 2017-02-24 16:46:27
56 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.41 2017-02-23 10:21:20
57 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.6 2017-02-23 09:55:02
58 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.6 2017-02-21 11:14:34
59 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.50 2017-02-20 13:34:24
60 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.145 2017-02-20 13:18:16
61 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.97 2017-02-10 09:18:48
62 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.35 2017-02-09 09:47:04
63 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.70 2017-02-08 16:45:59
64 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.130 2017-02-08 09:03:12
65 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-02-07 08:58:38
66 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-02-06 16:57:57
67 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-02-06 16:09:56
68 ผู้ดูแลระบบ 223.206.246.221 2017-02-06 15:33:04
69 ผู้ดูแลระบบ 223.206.246.221 2017-02-06 11:25:29
70 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.35 2017-02-01 16:34:38
71 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.35 2017-02-01 11:03:49
72 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-30 08:58:13
73 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-27 08:47:47
74 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2017-01-26 13:57:06
75 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2017-01-25 11:35:03
76 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2017-01-25 09:43:27
77 ผู้ดูแลระบบ 10.4.5.25 2017-01-20 15:49:51
78 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-20 13:35:29
79 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-19 10:01:32
80 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.2 2017-01-18 15:56:39
81 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-18 13:43:55
82 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-10 13:30:36
83 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-09 14:27:53
84 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.28 2017-01-06 14:44:50
85 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.3 2017-01-05 15:20:16
86 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 16:30:38
87 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 14:51:52
88 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 09:53:53
89 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 09:15:29
90 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-26 12:41:55
91 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-26 11:21:48
92 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-26 09:43:03
93 ผู้ดูแลระบบ 10.1.99.50 2016-12-23 17:50:36
94 ผู้ดูแลระบบ 10.1.99.50 2016-12-23 17:48:50
95 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 16:46:26
96 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 15:43:40
97 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 15:33:50
98 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 15:03:06
99 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.77 2016-12-23 08:51:46
100 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-21 09:28:45
101 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-20 10:37:06
102 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.23 2016-12-19 13:23:37
103 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-16 18:00:45
104 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-16 15:33:58
105 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-16 15:04:42
106 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-16 15:03:26
107 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.101 2016-12-15 11:36:00
108 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-15 09:34:07
109 ผู้ดูแลระบบ 223.204.9.221 2016-12-12 20:09:30
110 ผู้ดูแลระบบ 223.204.9.221 2016-12-12 20:07:25
111 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.37 2016-12-09 15:52:51
112 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.49 2016-12-09 15:38:45
113 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.90 2016-12-08 13:35:27
114 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.90 2016-12-08 11:35:35
115 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.90 2016-12-08 11:32:47
116 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.49 2016-12-07 10:24:46
117 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 10.4.4.38 2016-12-07 09:19:00
118 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 10.4.4.38 2016-12-07 09:18:22
119 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-11-25 09:40:51
120 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.190 2016-11-24 10:17:16
121 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.49 2016-11-22 13:38:23
122 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-18 13:37:59
123 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.183 2016-11-16 13:57:47
124 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-14 15:06:57
125 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-13 16:43:32
126 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-11 14:24:59
127 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-11 08:55:30
128 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-10 14:02:50
129 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-10 10:54:38
130 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-10 10:44:51
131 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-10 10:42:54
132 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-10 10:42:01
133 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-10 10:35:28
134 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-09 08:59:23
135 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-08 08:53:21
136 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-07 08:58:58
137 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-04 13:10:21
138 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-03 15:20:17
139 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-03 15:13:01
140 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-03 14:27:06
141 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.30 2016-10-26 09:23:37
142 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 51.36.157.230 2016-10-24 05:53:40
143 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.72 2016-10-22 12:52:51
144 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.48 2016-10-18 11:01:21
145 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-14 11:16:24
146 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.72 2016-10-14 09:39:24
147 ผู้ดูแลระบบ 223.205.129.94 2016-10-14 01:41:37
148 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-13 14:47:07
149 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-13 11:40:31
150 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-13 10:55:31
151 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.72 2016-10-13 10:09:41
152 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-10-04 11:49:49
153 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.72 2016-10-03 10:53:05
154 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.28 2016-09-28 15:12:51
155 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.28 2016-09-28 11:18:40
156 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 16:12:37
157 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 16:09:35
158 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 11:25:07
159 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 11:24:02
160 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 11:21:08
161 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-23 14:42:53
162 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 15:52:38
163 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 15:49:58
164 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 12:19:55
165 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 11:34:49
166 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.24 2016-09-21 15:45:59
167 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-21 14:26:41
168 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-20 10:59:03
169 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.102 2016-09-18 10:36:20
170 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-16 10:12:14
171 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-16 09:05:47
172 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-16 09:02:50
173 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-14 12:44:40
174 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2016-09-14 10:15:10
175 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-10 13:54:13
176 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-09 17:52:23
177 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-09 09:24:34
178 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 15:44:41
179 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 13:40:27
180 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 13:39:49
181 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 10:41:52
182 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 10:33:01