ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

#NO ชื่อผู้เข้าใช้งาน IP เวลา
1 งานบริการวิชาการ 10.4.4.42 2017-02-28 09:45:22
2 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.6 2017-02-24 16:46:27
3 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.41 2017-02-23 10:21:20
4 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.6 2017-02-23 09:55:02
5 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.6 2017-02-21 11:14:34
6 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.50 2017-02-20 13:34:24
7 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.145 2017-02-20 13:18:16
8 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.97 2017-02-10 09:18:48
9 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.35 2017-02-09 09:47:04
10 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.70 2017-02-08 16:45:59
11 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.130 2017-02-08 09:03:12
12 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-02-07 08:58:38
13 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-02-06 16:57:57
14 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-02-06 16:09:56
15 ผู้ดูแลระบบ 223.206.246.221 2017-02-06 15:33:04
16 ผู้ดูแลระบบ 223.206.246.221 2017-02-06 11:25:29
17 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.35 2017-02-01 16:34:38
18 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.35 2017-02-01 11:03:49
19 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-30 08:58:13
20 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-27 08:47:47
21 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2017-01-26 13:57:06
22 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2017-01-25 11:35:03
23 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2017-01-25 09:43:27
24 ผู้ดูแลระบบ 10.4.5.25 2017-01-20 15:49:51
25 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-20 13:35:29
26 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-19 10:01:32
27 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.2 2017-01-18 15:56:39
28 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-18 13:43:55
29 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-10 13:30:36
30 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.31 2017-01-09 14:27:53
31 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.28 2017-01-06 14:44:50
32 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.3 2017-01-05 15:20:16
33 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 16:30:38
34 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 14:51:52
35 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 09:53:53
36 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.75 2016-12-27 09:15:29
37 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-26 12:41:55
38 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-26 11:21:48
39 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-26 09:43:03
40 ผู้ดูแลระบบ 10.1.99.50 2016-12-23 17:50:36
41 ผู้ดูแลระบบ 10.1.99.50 2016-12-23 17:48:50
42 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 16:46:26
43 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 15:43:40
44 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 15:33:50
45 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-23 15:03:06
46 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.77 2016-12-23 08:51:46
47 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-21 09:28:45
48 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-20 10:37:06
49 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.23 2016-12-19 13:23:37
50 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-16 18:00:45
51 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-16 15:33:58
52 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-16 15:04:42
53 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-12-16 15:03:26
54 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.101 2016-12-15 11:36:00
55 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.75 2016-12-15 09:34:07
56 ผู้ดูแลระบบ 223.204.9.221 2016-12-12 20:09:30
57 ผู้ดูแลระบบ 223.204.9.221 2016-12-12 20:07:25
58 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.37 2016-12-09 15:52:51
59 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.49 2016-12-09 15:38:45
60 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.90 2016-12-08 13:35:27
61 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.90 2016-12-08 11:35:35
62 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.90 2016-12-08 11:32:47
63 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.49 2016-12-07 10:24:46
64 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 10.4.4.38 2016-12-07 09:19:00
65 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 10.4.4.38 2016-12-07 09:18:22
66 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.118 2016-11-25 09:40:51
67 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.190 2016-11-24 10:17:16
68 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.49 2016-11-22 13:38:23
69 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-18 13:37:59
70 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.183 2016-11-16 13:57:47
71 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-14 15:06:57
72 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-13 16:43:32
73 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-11 14:24:59
74 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-11 08:55:30
75 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-10 14:02:50
76 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-10 10:54:38
77 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-10 10:44:51
78 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-10 10:42:54
79 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-10 10:42:01
80 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-10 10:35:28
81 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-09 08:59:23
82 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-08 08:53:21
83 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-07 08:58:58
84 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-04 13:10:21
85 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-03 15:20:17
86 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-11-03 15:13:01
87 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.32 2016-11-03 14:27:06
88 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.30 2016-10-26 09:23:37
89 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 51.36.157.230 2016-10-24 05:53:40
90 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.72 2016-10-22 12:52:51
91 ผู้ดูแลระบบ 10.4.33.48 2016-10-18 11:01:21
92 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-14 11:16:24
93 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.72 2016-10-14 09:39:24
94 ผู้ดูแลระบบ 223.205.129.94 2016-10-14 01:41:37
95 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-13 14:47:07
96 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-13 11:40:31
97 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.155 2016-10-13 10:55:31
98 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.72 2016-10-13 10:09:41
99 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-10-04 11:49:49
100 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.72 2016-10-03 10:53:05
101 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.28 2016-09-28 15:12:51
102 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.28 2016-09-28 11:18:40
103 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 16:12:37
104 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 16:09:35
105 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 11:25:07
106 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 11:24:02
107 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-27 11:21:08
108 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-23 14:42:53
109 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 15:52:38
110 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 15:49:58
111 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 12:19:55
112 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-22 11:34:49
113 นักประชาสัมพันธ์ 10.4.4.24 2016-09-21 15:45:59
114 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-21 14:26:41
115 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.174 2016-09-20 10:59:03
116 ผู้ดูแลระบบ 10.4.32.102 2016-09-18 10:36:20
117 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-16 10:12:14
118 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-16 09:05:47
119 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-16 09:02:50
120 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-14 12:44:40
121 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.4 2016-09-14 10:15:10
122 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-10 13:54:13
123 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-09 17:52:23
124 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-09 09:24:34
125 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 15:44:41
126 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 13:40:27
127 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 13:39:49
128 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 10:41:52
129 ผู้ดูแลระบบ 10.4.4.37 2016-09-08 10:33:01