บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา วัดป่ากู่แก้ว

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีหน่วยงานร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 20