บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนา จัดขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : นางสาวลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 8