บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบการให้บริการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี นายสมชาย คิดประดับ ผู้แทนผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ และบัณฑิตวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 และกิจกรรมสมาธิเพื่อการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเอวัน จังหวัดชลบุรี

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 47