บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง วนิช วรรณพฤกษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ME1-0310 โรงพยาบาลสุทธาเวช

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 31