ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการจัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ หน่วยงานราชการภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 28