บัณฑิตวิทยาลัยร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์โฮมโพด ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 51