บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดฯ





วันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2560 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานและพื้นพูเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น "กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด เทศน์คาถาพัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" โดยมีกิจกรรมเชิญผะเหวดเข้าเมือง พิธีแห่ข้าวพันก้อนและเทศน์เสียง 3 ธรรมาสน์ ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 58