ข่าวการสอบภาษาอังกฤษ

ยังไม่มีข่าวประกาศ

   

ตารางการสอบภาษา ประจำปีการศึกษา 2559

ครั้งที่ ภาคเรียน/ปีการศีกษา วันสมัคร วันสอบ มหายเหตุ
1 1/59 1 สิงหาคม 59 - 21 สิงหาคม 59  28 สิงหาคม 59  สำหรับนิสิตทั่วไป
2 2/59 9 ธันวาคม 59 - 27 มกราคม 60  25 กุมภาพันธ์ 60  สำหรับนิสิตทั่วไป
3 3/59 5 พฤษภาคม 59 - 4 มิถุนายน 60  18 มิถุนายน 60  สำหรับนิสิตทั่วไป

ขั้นตอนการสมัคร


ฟอร์มกรอกรายละเอียดการสมัครสอบภาษา


รายชื่อผู้สมัครสอบภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม

ปริญญาโท   13 คน


คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์


คณะเทคโนโลยี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ปริญญาเอก   4 คน


คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


ศูนย์บริการฯ ร้อยเอ็ด

ปริญญาโท   1 คน


คณะศึกษาศาสตร์


ศูนย์บริการฯ หนองคาย

ปริญญาเอก   1 คน


คณะศึกษาศาสตร์     

จำนวนผู้สมัคร รวม 19 คนติดต่อเรา

Contact Us

ที่ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40
ภายใน 2012, 2013, 2014, 2015

To Top