ข่าวการสอบภาษาอังกฤษ

ยังไม่มีข่าวประกาศ

   

ตารางการสอบภาษา ประจำปีการศึกษา 2557

ครั้งที่ ภาคเรียน/ปีการศีกษา วันสมัคร วันสอบ มหายเหตุ
1 1/57 8 มีนาคม 57 - 20 เมษายน 57  4 พฤษภาคม 57  สำหรับกลุ่มนิสิตสมัครสอบคัดเลือก
2 1/57 6 มิถุนายน 57 - 30 มิถุนายน 57  13 กรกฎาคม 57  สำหรับกลุ่มนิสิตสมัครสอบคัดเลือก
3 1/57 1 สิงหาคม 57 - 19 สิงหาคม 57  24 สิงหาคม 57  สำหรับนิสิตทั่วไป
4 2/57 8 ธันวาคม 57 - 13 มกราคม 58  25 มกราคม 58  สำหรับนิสิตทั่วไป
5 3/57 8 มีนาคม 58 - 19 พฤษภาคม 58  31 พฤษภาคม 58  สำหรับนิสิตทั่วไป

ขั้นตอนการสมัคร


ฟอร์มกรอกรายละเอียดการสมัครสอบภาษา


รายชื่อผู้สมัครสอบภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม

ปริญญาโท   16 คน


คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์


คณะเทคโนโลยี


คณะการบัญชีและการจัดการ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ปริญญาเอก   5 คน


คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์


ศูนย์บริการฯ ร้อยเอ็ด

ปริญญาโท   1 คน


คณะศึกษาศาสตร์


ศูนย์บริการฯ หนองคาย

ปริญญาเอก   1 คน


คณะศึกษาศาสตร์     

จำนวนผู้สมัคร รวม 23 คนติดต่อเรา

Contact Us

ที่ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40
ภายใน 2012, 2013, 2014, 2015

To Top