กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ( Grad Sport Day 2016) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2016 เวลา 11:00 น.

banner

เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2559บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ( Grad Sport Day 2016) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างและดำรงไว้ซึ่งเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาในระดับประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบตมินตัน เปตอง และกีฬานันทนาการ โดยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1) แบตมินตัน(ประเภทชายคู่) 2) แบตมินตัน(ประเภทคู่ผสม) 3) เปตอง(ประเภททีมหญิง) 4) วอลเล่ย์บอล(ประเภททีมหญิง) โดยครั้งต่อไปจะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

ภาพ: สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์/พยุงศักดิ์ ทาบุญมา

ข่าว: วิชชุลดา ลดาวัลย์

 mg_0613 mg_0524 mg_0552 mg_0620 mg_0695 mg_0724 mg_0781 mg_0915 mg_0919 mg_0931 mg_1038 mg_1041 mg_1058 mg_1131 mg_1200 mg_1188 mg_1180 mg_1166 mg_1099 mg_1062 mg_1093