Home
 

Language

Banners

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

งานพัสดุบัณฑิตวิทยาลัย

icon-pasadu

Login Form
ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบสอง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 17:07 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบสอง 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 08:24 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 11:41 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 08:24 น.
 
งดให้บริการนิสิตและผู้ที่มาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 15:14 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  งดให้บริการนิสิตและผู้ที่มาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 08:24 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 49/2559 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 09:07 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ครั้งที่ 49/2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 11:41 น.
 
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Sakura Summer Camp พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:01 น.

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Sakura Summer Camp  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมการศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการในครั้งนี้  ตามบทบาทภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัยในการกำกับติดตามควบคุมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบสอง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 17:20 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบสอง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:20 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 2 จาก 59
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th