Home
 

Language

Banners

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

งานพัสดุบัณฑิตวิทยาลัย

icon-pasadu

Login Form
ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2016 เวลา 16:23 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้ผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ต้องเข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) จึงประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษา (ภาษาอังกฤษ) ดังนี้

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:11 น.
 
อบรมการใช้ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 มกราคม 2016 เวลา 15:46 น.

อ่านเพิ่มเติม...

        เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.โสภา  แคนสี  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ    สารสนเทศงานสารบรรณขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์  สูงสุดในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ซึ่งมีตัวแทนจากคณะหน่วยงานเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์  

 

 

 
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ วัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย/2558 เดิมห้องสอบ RN1-310 เปลี่ยนเป็นห้องสอบ RN1-309 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2016 เวลา 08:44 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ วัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination)  สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคปลาย/2558 เดิมห้องสอบ RN1-310 เปลี่ยนเป็นห้องสอบ RN1-309 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:04 น.
 
คณบดีคณะนิสิตศาสตร์สวัสดีปีใหม่ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 เวลา 14:37 น.

อ่านเพิ่มเติม...

      เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะนิสตศาสตร์ นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

 

 

 

 
พิธีเปิดการใช้ระบบสารสนเทศในระบบสารบรรณ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2016 เวลา 14:51 น.

อ่านเพิ่มเติม...

      เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559  บัณฑิตวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้ระบบสารสนเทศในระบบสารบรรณ บัณฑิตวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาระบบขึ้นเพื่อให้บริการแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยมีการสาธิตการใช้งานของระบบฯ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

 

 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย/2558 หน่วยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2016 เวลา 10:58 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination)  สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคปลาย/2558 หน่วยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2016 เวลา 09:11 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 10 จาก 59
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th