Home
 

Language

Banners

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

งานพัสดุบัณฑิตวิทยาลัย

icon-pasadu

Login Form
ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์ด้านการสอบและการอบรมภาษา (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:18 น.

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหสิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ด้านการสอบและการอบรมภาษา (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2016 เวลา 09:28 น.
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:09 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:30 น.
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:07 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:23 น.
 
ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:47 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสมัครสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ปีการศึกษา 2558 และการรับสมัครสอบได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษา (ภาษาอังกฤษ) ดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:23 น.
 
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:50 น.

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่  27 มกราคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา        ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ และในวันที่ 28 มกราคม 2558 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 โดยเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:57 น.
 
แสดงความยินดีกับอธิการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:04 น.

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 4 อาคารบรมราชกุมารี

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:13 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 9 จาก 59
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th