Home
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

ตารางกำหนดห้องสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2014 เวลา 16:44 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

          เรื่อง  ตารางกำหนดห้องสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สอบข้อเขียนวันที่ 4 พฤษภาคน 2557 ระหว่างเวลา 08.00 -12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 เมษายน 2014 เวลา 08:12 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ภาคฤดูร้อน / 2556 (หน่วยสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 07:07 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ภาคฤดูร้อน / 2556 (หน่วยสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2014 เวลา 16:48 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนดุษฎีบัณฑิต ประปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 08:20 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

        เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนดุษฎีบัณฑิต ประปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 14:59 น.
 
สอบราคาชื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 10:12 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

        เรื่อง  สอบราคาชื้อคอมพิวเตอร์  จำนวน 11 เครื่อง

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสาคาม  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์  จำนวน 11 เครื่อง  เพื่อใช้ในสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ราคาตลาดของการจัดซื้อในครั้งนี้  ราคารวมทั้งสิ้น 427,900 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 14:59 น.
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เพื่มเติม (ฉบับที่ 2) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2014 เวลา 13:52 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เพื่มเติม (ฉบับที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 14:59 น.
 
เปลี่ยนแปลงการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2014 เวลา 13:48 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง   เปลี่ยนแปลงการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 14:59 น.
 
บทความ อื่นๆ ...
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 8 จาก 38
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015