Home
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 14:28 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 11:10 น.
 
ผลการสอบเทียบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อยกเว้นรายวิชา 010506 และ 010507 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 17:00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  ผลการสอบเทียบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อยกเว้นรายวิชา 010506 และ 010507  ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014 เวลา 11:13 น.
 
ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่่วคราว และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปราชการ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 14:54 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  ให้ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างชั่่วคราว และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014 เวลา 11:14 น.
 
รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (รอบสาม) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 10:10 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2557 (รอบสาม)

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 09:25 น.
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงผลสอบขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2014 เวลา 10:06 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  ประกาศเปลี่ยนแปลงผลสอบขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 09:26 น.
 
กำหนดการรายงานตัว ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเทอมต้น ปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2014 เวลา 20:52 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  กำหนดการรายงานตัว ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเทอมต้น ปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 09:26 น.
 
บทความ อื่นๆ ...
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 8 จาก 44
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015