Home
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ ระว่างวันที่ 24 - 25 ก.พ. 57 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 07:28 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

          เรื่อง  แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ ระว่างวันที่ 24 - 25 ก.พ. 57

           ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการการบริหารงานด้านการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยามหาสารคามขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์  2557  ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย บัณฑิตวิททยาลัยจึงของดให้บริการ ระว่างวันที่ 24 - 25  กุมภาพันธ์  2557 และขออภัยในความไม่สะดวก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 23:01 น.
 
แจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เพิ่มเติม) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:32 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  แจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 23:00 น.
 
ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคปลาย/2556) ระบบทวิภาค กรณีไม่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (เพิ่มเติม) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 12:35 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

         เรื่อง  ปฏิทินการทำวิทยานิพนธ์  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ภาคปลาย/2556) ระบบทวิภาค  กรณีไม่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 23:00 น.
 
คำสั่งให้ข้าราการ พนักงาน ลูกจ้าง ไปราชการ 24 กพ 57 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 17:14 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

      เรื่อง  คำสั่งให้ข้าราการ พนักงาน ลูกจ้าง ไปราชการ 24 กพ 57

            ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการการบริหารงานด้านการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยามหาสารคามขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์  2557  ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย      บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งหนังสือคำสั่งไปราชการ ดังคำสั่งแนบมาพร้อมนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 12:40 น.
 
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:02 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 07:39 น.
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 19:58 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม  เว็บสมัครเรียนออนไลน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 07:39 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 8 จาก 36
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015