Home
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

การเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:04 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  การเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา  2557 (รอบแรก)

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:04 น.
 
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง (ครั้งที่ 2) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:59 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์  จำนวน 11 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:04 น.
 
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2557 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:53 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย  สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท  ประจำปีงบประมาณ 2557

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:04 น.
 
แก้ไขวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2014 เวลา 07:54 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  แก้ไขวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:28 น.
 
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:53 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:55 น.
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบสอง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:22 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบสอง

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:46 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 8 จาก 40
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015