Home
 

Language

Banners

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

งานพัสดุบัณฑิตวิทยาลัย

icon-pasadu

Login Form
ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 16:00 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 00:17 น.
 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 22/2559 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2016 เวลา 11:45 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัยมหาสารคาม  ครั้งที่ 22/2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2016 เวลา 13:35 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย/2558 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2016 เวลา 09:21 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท  ประจำภาคปลาย/2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2016 เวลา 13:35 น.
 
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 09:47 น.

อ่านเพิ่มเติม...

        เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ โดย ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ และผศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 
รายชื่อผู้เข้าอบรมและกำหนดการ: โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2016 เวลา 09:29 น.

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหสิทยาลัยมหาสารคาม  

         เรื่อง  รายชื่อผู้เข้าอบรมและกำหนดการ: โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2016 เวลา 09:14 น.
 
การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2016 เวลา 10:14 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์  พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2016 เวลา 09:28 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 8 จาก 59
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th