Home
 

ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

กำหนดการรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2013 เวลา 11:33 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

         เรื่อง  กำหนดการรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
กำหนดการส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2556 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2013 เวลา 08:49 น.

อ่านเพิ่มเติม...

  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  กำหนดการส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในเดือน  ธันวาคม  2556

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีกำหนดการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในเดือน ธันวาคม  2556  นั้น  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2548  หมวด  10  ข้อ  46  และประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตี   พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเพื่อ ประกอบการสำเร็จการศึกษา หากมีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือน  ธันวาคม  2556  ให้ดำเนินการส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และผลการการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย  ณ  บัณฑิตวิทยาลัย ให้เรียบร้อย ภายในวันอังคารที่  29 ตุลาคม 2556  ภายในเวลา  16.30  น.  (รายละเอียด ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ )

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2013 เวลา 23:41 น.
 
ขยายเวลา รับสมัครทุนอุดหนุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ 2556) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 15:31 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

          เรื่อง   ขยายเวลา รับสมัครทุนอุดหนุนสนับสนุนการวิจัย  งบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ 2556)

   รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2013 เวลา 23:41 น.
 
คำสั่งเดินทางไปราชการแข่งกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์แห่งประเทศไทย พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 11:33 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง คำสั่งเดินทางไปราชการแข่งกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2013 เวลา 08:55 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 10:15 น.

อ่านเพิ่มเติม... ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น/2556 กรณีพิเศษ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2013 เวลา 13:09 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น/2556 กรณีพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 8 จาก 31
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015