Home
 

Language

Banners

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

งานพัสดุบัณฑิตวิทยาลัย

icon-pasadu

Login Form
ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Langguage Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ/2558 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2016 เวลา 17:51 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Langguage Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ/2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:21 น.
 
การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย/2558 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:12 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย/2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2016 เวลา 17:51 น.
 
งดให้บริการนิสิตที่มาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:04 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  งดให้บริการนิสิตที่มาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

                ด้วยในวันที่ 5-6 และ 9 พฤษภาคม 2559  เป็นวันหยุดราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8 พฤษภาคม  2559  เป็นวันหยุดต่อเนื่อง  ดังนั้น  บัณฑิตวิทยาลัย จึงของดให้บริการสำรหับนิสิตและผู้ที่มาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย  ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8 พฤภาคม 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:46 น.
 
รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2016 เวลา 17:05 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น  ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:47 น.
 
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ( Grad Sport Day 2016) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2016 เวลา 11:00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2559บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ( Grad Sport Day 2016) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 10:11 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:04 น.
 
บทความ อื่นๆ ...
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 6 จาก 59
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th