Home
 

Language

Banners

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

งานพัสดุบัณฑิตวิทยาลัย

icon-pasadu

Login Form




ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

ผลการสอบการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2016 เวลา 10:47 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  ผลการสอบการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 11:41 น.
 
การให้ทุนการศึกษา "ทุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท" ประจำปีงบประมาณ 2559 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 14:21 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  การให้ทุนการศึกษา "ทุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท" ประจำปีงบประมาณ 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 08:02 น.
 
ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 09:22 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้ผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 ต้องเข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) จึงประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษา (ภาษาอังกฤษ) ดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2016 เวลา 10:47 น.
 
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:37 น.

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

                   เรื่อง  แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2

 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้อง B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:14 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Langguage Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:11 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Langguage Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 

(หน่วยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:14 น.
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:10 น.

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

                   เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1

*ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมฯ ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าวได้ โปรดแจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัย (นางสาวอรไท สีหาบุญมี 043-754413 หรือ หรือส่งผ่านe-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ) ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559* ** รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมฯ เพิ่ม ถึงวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 และแจ้งรายชื่อผู้อบรมฯ ครั้งที่ 2 วันที่พุธที่ 25 พฤษภาคม 2559** 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:14 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 5 จาก 59
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th