Home
 

Language

Banners

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

งานพัสดุบัณฑิตวิทยาลัย

icon-pasadu

Login Form
ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

ตารางห้องสอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบสอง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2016 เวลา 11:42 น.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  ตารางห้องสอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 รอบสอง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2016 เวลา 06:53 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคพิเศษ/2558 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2016 เวลา 17:23 น.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท  ประจำภาคพิเศษ/2558

สอบวันอาทิตย์ที่ 10  กรกฎาคม 2559  (ฉบับพื้นฐานเนื้อหาสาขาวิชา)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2016 เวลา 11:09 น.
 
โครงการอบรมให้ความรู้การเขียนรูปแบบบทนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:39 น.

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

           เรื่อง   โครงการอบรมให้ความรู้การเขียนรูปแบบบทนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2016 เวลา 06:53 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคพิเศษ/2558 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 14:07 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท  ประจำภาคพิเศษ/2558 หน่วยสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:20 น.
 
ประชาสัมพันธ์ต่อเรื่องทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 16:01 น.

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยสองประเภทดังนี้

1. ทุนวิจัยมุ่งเป้า ไม่จำกัดเพดานงบประมาณโครงการ
2. ทุนวิจัยประเภทบัณฑิตบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีเพดาน ปริญญาเอก 300,000 บาท และ ปริญญาโท 150,000 บาท

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 16:08 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรขั้นพื้นฐาน สอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2016 เวลา 08:03 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรขั้นพื้นฐาน สอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 11:41 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 4 จาก 59
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th