Home
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานคัดเลือก 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:03 น.

อ่านเพิ่มเติม...บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินงานเชิงรุก โดย ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล ผู้รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวเรื่อง การดำเนินงานการคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องของการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:03 น.
 
รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 20:55 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:31 น.
 
กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 เมษายน 2012 เวลา 08:19 น.

อ่านเพิ่มเติม...เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2555 รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19” ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–7 เมษายน 2555 โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 19 มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นประมาณ 2,500 คน โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 เมษายน 2012 เวลา 08:38 น.
 
รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบภาษา (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:17 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบภาษา (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2556 หน่วยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 08:13 น.
 
ประชุมการให้บริการงานมาตรฐานบทนิพนธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 เมษายน 2012 เวลา 10:35 น.

อ่านเพิ่มเติม...เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล ผู้รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้ประสานงานประจำคณะ การให้บริการงานมาตรฐานบทนิพนธ์ (วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ) ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการงานมาตรฐานบทนิพนธ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 เมษายน 2012 เวลา 10:54 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 14 จาก 37
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015