Home
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:07 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:23 น.
 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 11:09 น.

อ่านเพิ่มเติม...

         เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 บัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ผู้รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา ผ้าน้ำอาบฝนและเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ณ วัดพุทธไชยาราม บ้านเขียบ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 
ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:47 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสมัครสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ปีการศึกษา 2558 และการรับสมัครสอบได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษา (ภาษาอังกฤษ) ดังนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:23 น.
 
ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน 56 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 15:56 น.

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่2 กันยายน2556 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยประจำเดือนกันยายน2556 โดยรศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์แข็งแรงผู้รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยจำนวน14 คนเข้าร่วมประชุมห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยชั้น2 อาคารราชนครินทร์ 
ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2016 เวลา 16:23 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้ผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ต้องเข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) จึงประกาศผลสอบวัดความรู้ภาษา (ภาษาอังกฤษ) ดังนี้

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:11 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 14 จาก 70
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th