Home
 
ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 10:15 น.

อ่านเพิ่มเติม...เมื่อวันพุทธที่ 27 มิถุนายน 2555 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขนานุการ/สำนัก/สถาบัน โดยการประชุมในครั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สำหรับการประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/สำนัก/สถาบัน ถือว่าเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 12:25 น.
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม "การป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ" ด้วยโปรแกรม Turnitin ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 11:56 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

         เรื่อง  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม "การป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ" ด้วยโปรแกรม Turnitin ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่ออาจารย์ , รายชื่อนิสิต

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 มีนาคม 2014 เวลา 15:18 น.
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต ครั้งที่ 4/2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 08:44 น.

อ่านเพิ่มเติม...เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน โดย ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยคณบดีที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทุกคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 08:55 น.
 
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อขียนวิชาการ โครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2014 เวลา 08:08 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง   รายชื่อผู้สอบผ่านข้อขียนวิชาการ โครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 2014 เวลา 14:01 น.
 
ประชุมปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2012 เวลา 08:21 น.

อ่านเพิ่มเติม...บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมปฏิบัติการ โครงการ การจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และการปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2012 เวลา 11:58 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 14 จาก 43
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015