Home
 
โครงการการอบรม "การใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 12:12 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

        เรื่อง  โครงการการอบรม "การใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ"

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2014 เวลา 08:11 น.
 
ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 10:15 น.

อ่านเพิ่มเติม...เมื่อวันพุทธที่ 27 มิถุนายน 2555 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขนานุการ/สำนัก/สถาบัน โดยการประชุมในครั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สำหรับการประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/สำนัก/สถาบัน ถือว่าเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 12:25 น.
 
แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ ระว่างวันที่ 24 - 25 ก.พ. 57 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 07:28 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

          เรื่อง  แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ ระว่างวันที่ 24 - 25 ก.พ. 57

           ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการการบริหารงานด้านการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยามหาสารคามขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์  2557  ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย บัณฑิตวิททยาลัยจึงของดให้บริการ ระว่างวันที่ 24 - 25  กุมภาพันธ์  2557 และขออภัยในความไม่สะดวก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 23:01 น.
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต ครั้งที่ 4/2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 08:44 น.

อ่านเพิ่มเติม...เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน โดย ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยคณบดีที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทุกคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 08:55 น.
 
แจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เพิ่มเติม) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:32 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  แจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 23:00 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 14 จาก 42
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015