Home
 
โครงการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพฯ 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 15:23 น.

อ่านเพิ่มเติม...เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างสถาบันภายใต้กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยมีตัวแทนนิสิตจิตอาสาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 คน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2012 เวลา 15:42 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:17 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2557 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:37 น.
 
Big Cleaning Day "เฉลิมพระเกียรติ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 15:20 น.

อ่านเพิ่มเติม...Big Cleaning Day"เฉลิมพระเกียรติ" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 15:33 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (รอบสอง) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:04 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:37 น.
 
โครงการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:40 น.

อ่านเพิ่มเติม...เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์ ตราชู ผู้รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ที่มาและหลักการสำคัญของทุนวิจัยมหาบัณฑิต/ ข้อกำหนดทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว./แนะนำวิธีเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:43 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 14 จาก 50
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015