Home
 
ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 10:15 น.

อ่านเพิ่มเติม...เมื่อวันพุทธที่ 27 มิถุนายน 2555 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขนานุการ/สำนัก/สถาบัน โดยการประชุมในครั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สำหรับการประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/สำนัก/สถาบัน ถือว่าเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 12:25 น.
 
แจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2014 เวลา 09:18 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

          เรื่อง แจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 10:12 น.
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต ครั้งที่ 4/2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 08:44 น.

อ่านเพิ่มเติม...เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน โดย ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยคณบดีที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทุกคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 08:55 น.
 
ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน/2556 รายวิชาภาษาอังกฤษ 0105506 และ 0105507 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2014 เวลา 09:07 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

        เรื่อง ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน/2556 รายวิชาภาษาอังกฤษ 0105506 และ 0105507 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 10:12 น.
 
ประชุมปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2012 เวลา 08:21 น.

อ่านเพิ่มเติม...บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมปฏิบัติการ โครงการ การจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และการปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2012 เวลา 11:58 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 14 จาก 43
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015