Home
 
Big Cleaning Day "เฉลิมพระเกียรติ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 15:20 น.

อ่านเพิ่มเติม...Big Cleaning Day"เฉลิมพระเกียรติ" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2012 เวลา 15:33 น.
 
รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(STISWB 2014 ครั้งที่ 6) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2014 เวลา 14:49 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(STISWB 2014 ครั้งที่ 6)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2014 เวลา 14:55 น.
 
โครงการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:40 น.

อ่านเพิ่มเติม...เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์ ตราชู ผู้รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ที่มาและหลักการสำคัญของทุนวิจัยมหาบัณฑิต/ ข้อกำหนดทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว./แนะนำวิธีเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:43 น.
 
การเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:04 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

         เรื่อง  การเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา  2557 (รอบแรก)

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:04 น.
 
ประชุมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2012 เวลา 13:46 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารเภสัชศาสตร์

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:15 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 14 จาก 48
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015