Home
 
โครงการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:40 น.

อ่านเพิ่มเติม...เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์ ตราชู ผู้รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ที่มาและหลักการสำคัญของทุนวิจัยมหาบัณฑิต/ ข้อกำหนดทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว./แนะนำวิธีเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:43 น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2014 เวลา 15:10 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก)

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2014 เวลา 08:58 น.
 
ประชุมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2012 เวลา 13:46 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารเภสัชศาสตร์

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:15 น.
 
ประชาสัมพันธ์ หน้าอนุมัติ วิทยานิพนธ์ เมยายน 57 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2014 เวลา 08:46 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ หน้าอนุมัติ วิทยานิพนธ์ เมยายน 57 

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2014 เวลา 08:59 น.
 
ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 10:15 น.

อ่านเพิ่มเติม...เมื่อวันพุทธที่ 27 มิถุนายน 2555 รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขนานุการ/สำนัก/สถาบัน โดยการประชุมในครั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สำหรับการประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/สำนัก/สถาบัน ถือว่าเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กรของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 12:25 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 14 จาก 45
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015