Home
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

หัวข้อคำถามที่พบบ่อย! PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 มกราคม 2012 เวลา 11:32 น.
 • หัวข้อคำถามที่พบบ่อย!
  1. มีความประสงค์จะย้ายสาขาเรียนจากบริหารการศึกษาไปเรียนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จะทำได้ไหมค่ะ และต้องทำอย่างไรบ้าง รบกวนด้วยนะคะ?

   ตอบ : กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาใหม่ สามารถดำเนินการได้โดย ทำบันทึกข้อความหรือยื่นคำร้องของเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจากสาขาวิชาเดิม และผ่านความเห็นชอบจากสาขาวิชาใหม่ที่ยินดีรับ  เพื่อเสนอขออนุมัติยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  แล้วนำส่งกองทะเบียนและประมวลผลต่อไปค่ะ
    
  2. เนื่องด้วยดิฉันย้ายศูนย์มาจากศูนย์ยโสธรมาเรียนที่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องจากจำนวนผู้เรียนไม่เพียงพอ ตอนนี้ดิฉันมีปัญหาทางครอบครัว  จึงขออยากย้ายศูนย์มาเรียนอยู่ที่ศูนย์จังหวัดอุบลราชธานีได้ไหมคะ ได้สอบถามอาจารย์ผู้ประสานงานศูนย์เดิมว่า ให้ไปเรียนที่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อนแล้วค่อยทำเรื่องย้ายศูนย์  ดิฉันหวังเหลือเกินว่าทางบัณฑิตวิทยาลัยมหาสารคามคงจะอนุมัติให้ย้ายศูนย์ไปที่อุบลราชธานีนะคะ เพราะดิฉันต้องเดินทางไปอุบลราชธานีเป็นประจำ   ขั้นตอนในการทำเรื่องย้ายที่เรียนมีอะไรบ้างคะ รหัสนิสิตที่ย้ายศูนย์มาเรียนที่ใหม่ก็ยังไม่ได้  ลงทะเบียนก็ยังไม่ได้ลงเพราะยังไม่มีรหัสนิสิต?
    
   ตอบ : กรณีต้องการย้ายศูนย์การเรียน สามารถดำเนินการได้โดย ทำบันทึกข้อความหรือยื่นคำร้องของเปลี่ยนแปลงศูนย์การเรียนผ่านภาควิชา คณะที่สังกัด เพื่อเสนอขออนุมัติยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แล้วนำส่งกองทะเบียนและประมวลผล เพื่อติดต่อขอรับรหัสประจำตัวใหม่ค่ะ
    
  3. เข้าไปตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตที่โอนผลการเรียนอย่างไรคะ เพราะนิสิตได้รีรหัสและขอโอนผลการ เรียนสามารถตรวจสอบได้อย่างไร และจะลงทะเบียนเรียนอย่างไรคะ?
    
   ตอบ : การโอนผลการเรียน เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบผลการโอนรายวิชาได้ด้วยตนเองที่ได้ เว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล โดยคลิกที่ระบบบริการการศึกษา หรือ
   http://reg.msu.ac.th/registrar/home.asp และเมื่อเข้าสู่ระบบนี้แล้ว หากต้องการลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้ตามรายวิชาที่ต้องการได้ด้วยค่ะ
    
  4. ได้ย้ายแผนการเรียนจากแผน ก. ไปแผน ข. ยังไม่ได้ ID ใหม่ เลยยังไม่ลงทะเบียน ถ้าจะไปเรียนก่อน ต้องไปเรียนแผน ข. กับห้อง 1 หรือห้อง 2 ค่ะ?
    
   ตอบ : กรณีการย้ายแผน ก ไป แผน ข สามารถดำเนินการได้โดย ยื่นคำร้องของเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนไปยังกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่ง ID ที่ใช้จะเป็น  ID เดิมค่ะ สามารถลงทะเบียนได้เลย  ส่วนกรณีที่จะต้องเปลี่ยนรหัสใหม่คือ เปลี่ยนแปลงศูนย์การเรียน/คณะ/สาขาวิชา/ระบบ เช่น ระบบในเวลาราชการ เป็นระบบนอกเวลาราชการ ค่ะ
    
  5. เนื่องจากต้องการที่จะดร็อปเรียนไว้ก่อน 1 ปี  ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ  แล้วมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
    
   ตอบ : กรณี่ที่ต้องการจะหยุดพักการเรียน สามารถดำเนินการได้โดยติดต่อที่กองทะเบียนและประมวลผลค่ะ โดยยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนในแต่ละภาคเรียนค่ะ โดยค่าใช้จ่ายในการยื่นคำร้องลาพักการเรียนในแต่ละภาคเรียนนั้นประมาณ 1,000-1,500 บาท ค่ะ (ขี้นอยู่กับรหัสที่เข้าศึกษา และระบบการศึกษาค่ะ)
    
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 17:56 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th