Home
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 11:41 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559

 -  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

 -  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต (ด้วยทุนส่วนตัว) โครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 08:24 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th