Home
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบสอง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 17:20 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบสอง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาโท หน่วยจัดการเรียนนอกที่ตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี 

ระดับปริญญาโท หน่วยจัดการเรียนนอกที่ตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:20 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th