Home
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

ตารางการกำหนดห้องสอบและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2016 เวลา 14:07 น.

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

            เรื่อง ตารางการกำหนดห้องสอบและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ตารางห้องสอบ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 00:17 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th