Home
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:09 น.

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:30 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th