Home » งานวิจัย
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

งานวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2016 เวลา 09:40 น.

ประกาศเกี่ยวงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์  พ.ศ. 2559

 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th