Home » ที่ตั้งบัณฑิต
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

ที่ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 07 กรกฏาคม 2014 เวลา 19:44 น.

   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
   โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:37 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th