Home » ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม » ปฏิทินการศึกษา
 
ปฏิทินการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 10:18 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 09:04 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th