ผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2012 เวลา 17:47 น.

 

 

 

h017

ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  เทอดทูล

Prof. Dr. Pradit  Terdtoon

ตำแหน่งบริหาร : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Mechanical Engineering)
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เบอร์โทรศัพท์ : -


 

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี

Asst. Prof. Dr. Sopa Cansee

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
อีเมล์ :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 

 

 

  

21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล

Asst. Prof. Dr. Krit Chaimoon

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.Civil and Environmental Engineering
อีเมล์ :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2026

 

bangor

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล

Asst. Prof. Dr. Bungon  Kumphon

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายประกันคุณภาพ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D(Mathmatics)
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2026

 

pnoy

  นางพิกุลศิลป์  งามสูงเนิน  
  Mrs. Phikunsin  Ngamsungnern

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
  ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. การบริหารการศึกษา  
  อีเมล์ :Phikulsin.u@msu.ac.th  
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014  
  หน้าที่รับผิดชอบ      

    - งานมาตรฐานการสอบ      
    - งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
    - งานกิจการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  


 


 


 
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th