Home
 

Language

Banners

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

งานพัสดุบัณฑิตวิทยาลัย

icon-pasadu

Login Form
ข่าวประชาสัมพันธ์/แหล่งทุน/ทุนวิจัย

รับสมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:17 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รับสมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา  2557-2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2016 เวลา 17:51 น.
 
รายชื่อสอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 10:41 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  รายชื่อสอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2016 เวลา 13:53 น.
 
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 10:50 น.

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ของการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเกิดความประทับใจเกิดความอบอุ่นในการได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ ภายในสาขาวิชาคณะต่างๆ ที่นิสิตใหม่ควรทราบ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 
บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 09:46 น.

อ่านเพิ่มเติม...       เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตรเช้าในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยได้รับมอบหมายร่วมกับคณะนิติศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว

 

 

 

 
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 09:07 น.

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ่านเพิ่มเติม...

          เรื่อง โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2016 เวลา 09:50 น.
 
กำหนดการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2016 เวลา 08:22 น.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.grad.msu.ac.th/th/images/banners/banner_new.gif

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

       เรื่อง  กำหนดการปฐมนิเทศ  นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 09:50 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 59
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th